Staj

 Turizm sektörü uygulaması itibari ile bu alanda eğitim veren kurumların uygulamadan en fazla yararlanması gereken bir yapıyı oluşturmaktadır.  Bu doğrultuda öğrencilerden okul döneminde tamamlamaları istenen staj uygulaması, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri uygulamada kullanma imkânı sağlanması ve aktif olarak sektörde çalışmaları, onların hem iş deneyimi hem de sektör deneyimi kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu deneyimi kazanmaları için fakültemiz öğrencilere staj yapma zorunluluğu getirmiştir. Öğrenciler programdan mezun olmak için; fakültemiz staj yönergesi doğrultusunda alanıyla ilgili işyerlerinde 100 günlük stajlarını başarı ile tamamlamak durumundadırlar. Turizm işletmelerinden gelen stajer öğrenci talepleri öğrenci panolarına asılarak öğrencilere duyurulmaktadır. Staj sonrasında işletmeden öğrencinin staj yaptığına dair onaylı staj belgelerinin gönderilmesi ve öğrencilerin staj dosyalarını hazırlayarak okula teslim etmeleri halinde, staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenmekte; gerekli görüldüğünde öğrenci ile birebir mülakat yapılmakta; herhangi bir eksiklik görülmezse stajları komisyon tarafından onaylanmaktadır.

Fakültemiz öğrencileri ilk kez 2015 yaz döneminde stajlarını gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilerimiz yaptıkları stajlarla hem kentin turizm sektörüne katkı sağlamışlar hem de aldıkları teorik bilgiyi uygulama fırsatı bulmuşlardır. Öğrencilerimizin staj yaptığı işletmelerden bazıları;