Değişim Prog.Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan programdır.

Turizm Fakültesi Erasmus Birim Koordinatörü : Doç. Dr. Erdal Yılmaz

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Turizm Fakültesi Mevlana Birim Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük, Doç. Dr. Yetkin Bulut
Farabi Değişim Programı üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Turizm Fakültesi Farabi Değişim Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Yetkin Bulut

Turizm Fakültesi Farabi İdari Birim Temsilcisi: Arş. Gör. Yaşar Gültekin


Daha fazla bilgi için;