Danışman

Akademik öğrenci danışmanı, öğrencinin üniversiteye girişinden öğrenciliği sona erinceye kadar geçen süre içinde, ders kaydı/kayıt yenileme, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin yükseköğretimdeki sorunlarında yardımcı olmak üzere ders veren öğretim elemanları arasından, bölüm/program başkanınca önerilen Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır.

Doç. Dr. Yetkin Bulut 'un danışmanlık yaptığı öğrencilerin listesine erişmek için tıklayınız...

Doç. Dr. Erdal Yılmaz'ın danışmanlık yaptığı öğrencilerin listesine erişmek için tıklayınız...

Yrd. Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük'ün danışmanlık yaptığı öğrencilerin listesine erişmek için tıklayınız...

Yrd. Doç. Dr. Yasin Keleş'in danışmanlık yaptığı öğrencilerin listesine erişmek için tıklayınız...

Yrd. Doç. Dr. Seden Doğan'ın danışmanlık yaptığı öğrencilerin listesine erişmek için tıklayınız...