Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Yasin KELEŞ (Bölüm Başkanı)
                                                       Lisans Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği Anabilim Dalı / 2007
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı / 2009
Doktora                  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı / 2014
E-posta yasin.keles@omu.edu.tr
Telefon                 0362 312 19 19'dan 7404-7434 
Doç. Dr. Eyüp NEFES
                     Lisans                   
Ondokuz Mayıs  Üniversitesi, İlahiyat/ 1993
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs  Üniversitesi SBE/ 1996
Doktora Ondokuz Mayıs  Üniversitesi SBE/ 2002
E-posta eyupnefes@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 6124

 
Doç. Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ
                                                             Lisans                Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü / 2002                        
Yüksek       Lisans          Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD / 2005                       
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD / 2011
E-posta
kiraze@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 2638
 
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah GÜL
                                                          Lisans                     Ondokuz Mayıs  Üniversitesi, Coğrafya/ 1996        
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs  Üniversitesi SBE, Fiziki Coğrafya/ 1996                        
Doktora Ondokuz Mayıs  Üniversitesi SBE, Turizm Coğrafyası/ 1996
E-posta
seyfullah.gul@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7420


 
Yrd. Doç. Dr. Seden DOĞAN
                                                                 Lisans                      Akdeniz Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. / 2000
Yüksek Lisans Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / 2007
Doktora Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / 2016
E-posta seden.dogan@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7214

 
Yrd. Doç. Dr. Mutlu KAYA
        Lisans          
N/A
Yüksek Lisans N/A                                                 
Doktora N/A
E-posta mutlu.kaya@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7406

 
Arş. Gör. Yağmur YİĞİT
                                                    Lisans                          Nevşehir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü / 2008              
Yüksek Lisans Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı / 2012                     
Doktora
 
E-posta
yagmur.yigit@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7417 
Arş. Gör. Yusuf Ziya AKBAŞ
                                                                                          Lisans                                                       Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turist Rehberliği / 2010    
Yüksek Lisans Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği / 2016                     
Doktora
Nevşehir Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Ders Dönemi) / 2017
E-posta
yusuf.akbas@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7409