Akademik Kadro

Dr. Öğretim Üyesi Seden DOĞAN (Bölüm Başkanı)
                                                          Lisans Akdeniz Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. / 2000
Yüksek Lisans Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / 2007
Doktora                  Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / 2016
E-posta seden.dogan@omu.edu.tr
Telefon                 0362 312 19 19'dan 7430


 
Dr. Öğretim Üyesi Yasin KELEŞ
                                                                             Lisans                      Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği Anabilim Dalı / 2007
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı / 2009
Doktora Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı / 2014
E-posta yasin.keles@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7404-7434 
Dr. Öğretim Üyesi Mutlu KAYA
                                                                   Lisans          
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Coğrafya Öğretmenliği
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya/2011            
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya/2015
E-posta mutlu.kaya@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7406 
Arş. Gör. Yağmur YİĞİT
                                                    Lisans                          Nevşehir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü / 2008              
Yüksek Lisans Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı / 2012                     
Doktora
 
E-posta
yagmur.yigit@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7417 
Arş. Gör. Yusuf Ziya AKBAŞ
                                                                                          Lisans                                                       Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turist Rehberliği / 2010    
Yüksek Lisans Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği / 2016                     
Doktora
Nevşehir Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Ders Dönemi) / 2017
E-posta
yusuf.akbas@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7409

13B ile Farklı Birimlerde Görevlendirilmiş Akademik Personel
 
Doç. Dr. Eyüp NEFES
                     Lisans                   
Ondokuz Mayıs  Üniversitesi, İlahiyat/ 1993
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs  Üniversitesi SBE/ 1996
Doktora Ondokuz Mayıs  Üniversitesi SBE/ 2002
E-posta eyupnefes@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 6124

 
Doç. Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ
                                                             Lisans                Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü / 2002                        
Yüksek       Lisans          Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD / 2005                       
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD / 2011
E-posta
kiraze@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 2638
 
Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah GÜL
                                                          Lisans                     Ondokuz Mayıs  Üniversitesi, Coğrafya/ 1996        
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs  Üniversitesi SBE, Fiziki Coğrafya/ 1996                        
Doktora Ondokuz Mayıs  Üniversitesi SBE, Turizm Coğrafyası/ 1996
E-posta
seyfullah.gul@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7420