Turizm RehberliğiKültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm eğitimi ile ilgili yasal düzenlemeleri ve bu doğrultuda 22.06. 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6326 Sayılı Turist Rehberliği Mesleği Kanunu” ile bu alanda rehber olarak görev alacak kişilerin “üniversitelerin ilgili bölümlerinden  (turizm rehberliği) mezun olmaları” şartı, bu alanda gerek yasal olarak gerekse ülkemizin turist profili ve turizm potansiyeli göz önüne alındığında ilgili bölümlere duyulan ihtiyacı artırmıştır. Buna ek olarak “1618 Seyahat Acentaları Birliği Kanunu”na göre herhangi bir grubun (gerek yerli gerek yabancı, gerek okul, birlik, topluluk gezisi gerekse bağımsız grup gezileri) turist rehberi olmadan tur programı oluşturamayacağı ve geziye katılamayacağı ve bu doğrultuda Seyahat Acentaları’nın ilgili turları organize etmede tek yetkili kurum olmaları ve bu turlarında mutlak suretle rehber bulundurma/çalıştırma zorunlulukları, turist rehberlerine olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye çapında üniversite düzeyinde eğitim-öğretim verilmekte olan 10’u aşkın turizm rehberliği programı, Türkiye’nin ve Samsun’un turizm potansiyeli ve giderek artan turist sayısı ve duyulan rehber ihtiyacı göz önüne alındığında bu ihtiyacı kapatmada yeterli olmadığı açıktır. Buna ek olarak, Samsun’un ve Karadeniz’in turizm açısından taşıdığı potansiyel ile birlikte geleceğe dönük olarak yerli turistin yanı sıra bölgeye gelecek olan yabancı turist sayısındaki artış öngörüsü de dikkate alındığında, bu bölgeyi iyi bilen ve tanıtacak ve gerekli mesleki bilgi ve uygulama ile dil bilgisine sahip rehberlere olan ihtiyacı da ön plana çıkarmaktadır.

Özellikle ilgili bölümde verilecek akademik düzeydeki turizm rehberliği eğitimi, mezunların Türkiye çapında rehberlik yapacak düzeyde donamıma sahip olması yanında özel olarak bölgesel bazdaki rehberlik hizmetlerinde de önemli açığı kapatacaktır. Açılacak turizm rehberliği bölümünden mezun olan öğrenciler, turizm rehberliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavı”nı başardıkları takdirde A grubu bir seyahat acentesinde Enformasyon memuru ve sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, ayrıca diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir. Bunun anında, eğitim fakültelerinde alabilecekleri pedagojik formasyon eğitimi ile birlikte orta öğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olabilme olanakları da yer almaktadır.