Akademik Kadro

Doç. Dr. Yetkin BULUT (Bölüm Başkanı)
    Lisans Adnan Menderes Üniversitesi / 1998
Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi / 2002
Doktora Marmara Üniversitesi / 2007
E-posta ybulut@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7403/7415

 
Doç. Dr. Erdal YILMAZ
                     Lisans                   
Gazi Üniversitesi / 1992
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi- Muhasebe ABD / 2004
Doktora Sakarya Üniversitesi- Muhasebe-Finansman ABD / 2012
E-posta eyilmaz@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7414

 
Dr. Öğretim Üyesi Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
   Lisans   KTÜ İşletme/ 2003                              
Yüksek Lisans KTÜ İşletme/ 2006                           
Doktora KTÜ İşletme/ 2012
E-posta
zuhal.cilingir@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7413
 
Arş. Gör. Yaşar GÜLTEKİN
                  Lisans                         Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fak./ 2005                    
Yüksek Lisans OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme ABD 2017                 
Doktora  
E-posta
yasar.gultekin@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7410


 
Arş. Gör. Burak ARSLAN
    Lisans Ege Üniversitesi / 2016
Yüksek Lisans Akdeniz Üniversitesi / Tez Aşamasında
Doktora  
E-posta burak.arslan1@omu.edu.tr
Telefon 0362 312 19 19'dan 7408