Yönetim

 
 
Dekan V.
Prof. Dr. Fatma AYDIN

                          
Dekan Yardımcısı                                   Dekan Yardımcısı
  Doç. Dr. Yetkin BULUT                                          Yrd. Doç. Dr. Yasin KELEŞ
 
Fakülte Sekreteri
 Hasan Ağırbaş
(hasan.agirbas@omu.edu.tr)