İdari Personel

Dahili numaralara 0 (362) 312 19 19'dan ulaşabilirsiniz. İdari personelin görevlerine tıklayarak görev tanımlarını görüntüleyebilirsiniz.


 

Fakülte Sekreteri

:

Hasan AĞIRBAŞ

 7402

Dekan Sekreteri
Yazı İşleri
Evrak Kayıt-Personel Özlük İşleri

:

Havva EVCEN

 7400

Turizm İşletmeciliği Bölüm Sekreteri

:

Burak ÇELEBİ

 7415

Tahakkuk -Satın Alma

:

İbrahim AKSEV

 7444

Öğrenci İşleri

:

Cemal ŞEN

 7437

Kütüphane

:

Ali KELEŞ

 7449

Teknik Hizmetler
Taşınır Kayıt Kontrol

 

:

Erdoğan BÜYÜKKESKİN

 7443


Yardımcı Hizmetler
 

 

Hami SESLİ
Şenel ÇİL
Nail DİNÇER

 
 7405
 

:

 

Güvenlik

:

Ferhat BAYRAK
Emrah ÇELENK
Murat GÜNGÖR
Akın KOCABAŞ

 7439