Yaz Stajı Değerlendirme Sınavı


Yaz stajı değerlendirme sınavı, Bölüm Staj Komisyonunca 12.10. 2016 günü saat 09.00'da Turizm Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Stajını gerçekleştirip, staj belgelerini Öğrenci İşleri Birimi'ne teslim etmiş olan öğrenciler sınav günü ve saati hazır bulunmalıdır. Katılamayan öğrenciler, katılamama gerekçelerini belgelendirmek (örn. Sağlık Raporu, vs.) durumundadırlar.

Sınava katılacak öğrenci listesi için tıklayınız.