Staj Tarihleri


Öğrencilerimizin zorunlu yaz stajlarını yapacakları tarihler aşağıdaki gibidir. Tüm evrakların (Staj öncesi, başlangıcında ve sonrasında) aşağıdaki tarihler göz önüne alınarak hazırlanarak ilgili tarihlerde fakültenin ilgili birimlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
Staj Başlangıç: 11.07.2016
Staj Bitiş: 07.09.2016