Staj sonrası yapılacak işlemler..


Staj sona erdikten sonra aşağıdaki belgeler Öğrenci İşleri Birimi'ne en geç 30.09.2016 Cuma günü teslim edilmelidir. 
Staj Değerlendirme Formu
Staj Defteri
Staj Raporu

İlgili evrakların mahiyetini ve nasıl hazırlanması gerektiğini http://turizm.omu.edu.tr/files/turizm2/files/2.pdf adresinde bulunan Staj Kılavuzu'nun ilgili maddelerinde bulabilirsiniz.