Fakülte Değerlendirme Toplantısı


 
Turizm Fakültesi'nde görevli öğretim üyeleri ve öğretim elemanları dekanımız Prof. Dr. Fatma AYDIN başkanlığında 23.02.2017 Perşembe günü saat:10.00'da aşağıda gündem maddeleri belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantıya öğrencileri temsilen öğrenci temsilcisi Sinan Sonkaya da iştirak etmiştir.
 
Gündem Maddeleri : 
 
1- Mevcut Durum Analizi,Stratejik Hedefin oluşturulmasına başlanması
2-Web Sayfasının Güncellenmesi
3-Kurulların Tespiti
4-Mezuniyet Çalışması
5-Turizm Haftası Etkinlikleri