2017 Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları


Kurumlar arası yatay geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız.
Ek Madde-1 uyarınca gerçekleştirilen yatay geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız.

Kesin Kayıt Tarihi: 05-08 Eylül 2017
Kesin Kayıt Yeri: Turizm Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu (08.30-17.00 saatleri arasında)
Gerekli Belgeler:

Yatay geçiş başvurusunda bulunan ve başvuru sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt için geldiklerinde aşağıdaki belgelerin asıl (Islak İmzalı) nüshalarını yanlarında getirmek zorundadır. Eksik ve onaysız belgeve ya belgeler ile gelen öğrencilerin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir.
Belgeler;
*Online başvuru sonrasında, başvuruya ait sistemden alınacak başvuru formu
* Öğrenci Belgesi
*Onaylı not durum belgesi (Transkript)
* Onaylı müfredat ve ders içerikleri
* Disiplin cezası almamış olduğuna ilişkinbelge
* ÖSYS sınav sonuç belgesi
* Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://oidb.omu.edu.tr/formlar adresinde yer alan “yatay geçiş muafiyet talep formu” nun doldurulması
* Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan(dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.
* Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden daha önce Ek madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge

ÖNEMLİ NOT: Kesin kayıt esnasında başvuruya esas teşkil edecek BELGELERİN ASIL
NÜSHALARINI eksiksiz olarak ibraz edilecektir. Kendilerine avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda
bulundukları tespit edilen veya eksik belge ile kesin kayda gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemi yerine
getirilmeyecektir. Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen
öğrencinin tüm cezai ve hukuki sorumluluk öğrenciye ait olmak üzere Üniversitemiz ile ilişiği kesilir ve
gelmiş olduğu Yükseköğretim kurumuna geri gönderilir. Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile her
hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamaz.