-Fakülte Değerlendirme Toplantısı-


Turizm Fakültesi'nde görevli öğretim üyeleri ve öğretim elemanları dekanımız Prof. Dr. Fatma AYDIN başkanlığında 16.03.2017 Perşembe günü saat:09.30'da önceki toplantıda oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini sunması ve gelinen noktaları değerlendirmek üzere toplanmıştır. Toplantıda Akreditasyon Kurulu adına Doç. Dr. Yetkin BULUT, Turizm Haftası Etkinlikler Komisyonu adına Arş. Gör. Yağmur YİĞİT ve Eğitim Programı Komisyonu adına Arş. Gör. Yaşar GÜLTEKİN sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Toplantıya ayrıca kurullarda görev alan öğrenciler de katılım sağlamışlardır.